Belangstelling voor het bouwen met bakstenen neemt weer toe