Arm, armer, armst

Armoede is een relatief begrip
2:18
Extra