Aap Marria leefde 13 jaar bij een gezin in Portugal