6. Armoe in Nederland. Juliana als voorzitster van het Nationaal Crisiscomité (1933)