44. De lakei, de wankele trap en het gilletje van Juliana (jaren '80)