10. Pret in het zwembad. Juliana met haar kinderen in Canada (1940-1945)