1 Timoteüs 2:1,2 - Bidden voor de overheid

1 Timoteüs 2:1,2 - Bidden voor de overheid
3:19
Extra